English Slovenčina Česky

Výhody systému

Výhody systému pro zadavatele

 • Rychlá registrace v systému
 • Jednoduchá a rychlá tvorba kampaní
 • Možnost rezervace termínů i několik měsíců dopředu
 • Záruka objektivního posouzení žádosti o termíny (žádost je zamítnuta pouze v případě, že o rezervaci termínu žádá přímý konkurenční dodavatel, který má již v požadovaných datech rezervovány termíny – zde záleží na schvalovací metodice nastavené obchodním řetězcem)
 • Absolutní eliminace "subjektivního" posuzování žádostí o registraci termínů
 • Výběr z kompletní databáze prodejen řetězce

Alternativní nabídka

V průběhu procesu registrace má zadavatel možnost požádat online o zaslání nezávislého alternativního návrhu na realizaci plánované promo akce ze strany GMG (stačí zaškrtnout odpovídající políčko v procesu registrace).

Výhody systému pro obchodní řetězce

 • Automatizace vedení promo agendy s minimálním zásahem lidského faktoru
 • Po nadefinování jasných pravidel je možnost agendu zcela přenechat společnosti GMG
 • Vysoká efektivita organizování promo akcí v návaznosti na letáky
 • Možnost sumarizačních online reportingů z analytického programu Qlik View.
  Reportovaná data:
  • TOP 10, 20, 30 nejvíce vytížených prodejen v daném období
  • TOP 10, 20, 30 nejméně vytěžovaných prodejen v daném období
  • Podíl počtu promodní jednotlivých dodavatelů z celkového počtu promodní za zvolené období
  • Průměrný počet promodní (průměrná délka kampaně)
  • Průměrný rozsah kampaně (počet prodejen v kampani)
  • Průměrný počet produktů v kampaních