English Slovenčina Česky

Registrace

Aplikace promokalendar.cz je uzavřená širší veřejnosti. Před tvorbou první promo kampaně je tedy nutné se zaregistrovat.
Z bezpečnostních důvodů není možné se registrovat on-line. Každý nový uživatel musí být schválen manažerem GMG.

Proces registrace

  • Nalevo se nachází odkaz na stažení Registračního formuláře, do kterého je třeba vyplnit údaje o společnosti a konkrétních osobách, kterým má být vytvořen uživatelský účet.
  • Registrační formulář uložte ve svém počítači a vyplňte.
  • Vyplněný Registrační formulář zašlete na emailovou adresu info@promokalendar.cz.
  • Nejpozději 3 dny od zaslání formuláře obdrží uživatel přihlašovací údaje. Po přihlášení do aplikace si uživatel bude moci v záložce "Dokumenty" stáhnout Manuál k obsluze aplikace, Pravidla pro dodavatele, sazebník a všeobecné obchodní podmínky